Nieuws

Oever­her­stel­lin­gen in Brug­ge en Mid­del­ker­ke gaan van start

2023-02-16 00:00:00 - Renovatiewerken Bombardierbrug in Brugge gaan van start

Bombardierbrug

De oevers in Brugge en Middelkerke die vorige week inzakten als gevolg van de verhoogde waterafvoer, worden vanaf deze week hersteld. De Vlaamse Waterweg nv stelde een aannemer aan. Die gaat onmiddellijk aan de slag. De herstellingswerken zullen meerdere weken duren. In Brugge blijft het jaagpad afgesloten. In Middelkerke wordt tijdelijk een rijstrook op de Vaartdijk-Zuid (N358) ingenomen.

In Brugge zakte op donderdag 16 november een deel van de oever van het Kanaal Gent-Oostende tussen de Steenbruggebrug en de Bombardierbrug over een afstand van ongeveer 60 meter in. Zaterdag 18 november stelde de dijkinspecteur vast dat een deel van de oever van het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort tussen de Leffinge- en de Slijpebrug over een afstand van ongeveer 35 meter verzwakt en verzakt is.

Hinder voor scheepvaart

Om verdere afkalving te vermijden, herstelt De Vlaamse Waterweg nv beide oevers onmiddellijk. Een aannemer zal een voorlopige damwand heien om de beschadigde zones te stabiliseren. Dit zal enkele dagen duren. Vervolgens start de eigenlijk herstelling. Die zal vermoedelijk tot in het voorjaar duren.

De scheepvaart zal hinder ondervinden van de herstellingswerken maar er worden doorvaartmomenten voorzien.

Ben Storme