Nieuws

Natuur­be­heer en Kort­rijk kopen extra natuur­ge­bied in Aalbeke

2023-09-07 00:00:00 - Natuurbeheer en Kortrijk kopen extra natuurgebied in Aalbeke

De stad Kortrijk en Natuurpunt Beheer vzw kopen samen 2 percelen natuurgebied aan in Aalbeke. 

De percelen liggen tussen de Blauwkasteelstraat en het kasteelpark ‘Wit kasteel' of 'Château de Bourbon’ te Aalbeke, samen goed voor bijna 6.500m². Er is ook een poel met typische begroeiing. "De poel en de directe omgeving zijn een waardevol kleine landschapselement," klinkt het. Natuurbeheer wil het nu beschermen en met beheerwerken opwaarderen.

De aankoop van de gronden kost bijna 47.000 euro, de stad Kortrijk steunt voor een kleine helft. "Gronden die direct beschikbaar zijn voor natuur en bos zijn enorm schaars in onze regio," zegt schepen van Klimaat Bert Herrewyn. "Elke aankoop is dan ook een grote winst voor ons klimaat. Daarom steunen we aankopen door derden met een stevige subsidie."

 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse