Nieuws

Meis­je vindt bron­zen goden­beeld­je in Ieper

2016-04-28 00:00:00 - Meisje vindt bronzen godenbeeldje in Ieper

In het Huis van de Stad In Ieper kan je vanaf dit weekend een prachtige archeologische vondst gaan bewonderen.

Het project "Speuren naar Romeinen" leverde een merkwaardige vondst op. De 8-jarige Helena Hosten uit Ieper vond tijdens het zeefwerk een bronzen beeldje van de godin Venus. Het mooi afgewerkt godenbeeldje uit de 1ste eeuw na Christus is meteen de topvondst van de opgraving langs de Pilkemseweg in Ieper uit 2014.

Zowel dit als vorig jaar organiseerde Archeo7 samen met verschillende diensten van de stad Ieper een educatief archeologisch project. Zo’n 1000 leerlingen uit de Ieperse regio hielpen mee aan het uitzeven van grond uit een Romeinse afvalkuil uit de 1ste eeuw na Christus, opgegraven langs de Pilkemseweg in 2014. De kuil bevat de resten van een vermoedelijk plotseling door brand verlaten nederzetting op die plaats.  De vondsten laten vermoeden dat het hier gaat om rijke bewoners met handelscontacten met het Romeinse leger.

Het beeldje, waarvan de sokkel ontbreekt, is waarschijnlijk afkomstig van een huisaltaar op de toenmalige nederzetting en onderstreept de rijkdom van de bewoners. De godin Venus, te vereenzelvigen met de Griekse godin Aphrodite, werd vereerd voor de vruchtbaarheid, de liefde en de schoonheid.

De redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.