Meer kan­sen voor kwets­ba­re plan­ten en die­ren in IJzervallei

2021-07-23 00:00:00 - Meer kansen voor kwetsbare planten en dieren in IJzervallei

De Vlaamse regering wil de natuur in de IJzervallei meer kansen geven en heeft daarvoor 5 concrete ambities vastgelegd.

“Vlaanderen heeft prachtige natuur die een thuis biedt aan minstens even prachtige dier- en plantensoorten. Sommige soorten zijn al zeldzamer dan anderen. Om ook hun toekomst in Vlaanderen te verzekeren heeft de IJzervallei hier en daar nog een duwtje in de rug nodig. Waar we die duwtjes gaan geven, hebben we nu beslist”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Biodiversiteit

De IJzervallei is een natuurgebied met een totale oppervlakte van meer dan 5.000ha verspreid over de West-Vlaamse gemeenten Vleteren, Lo-Reninge, Houthulst, Diksmuide en Kortemark. Het bestaat hoofdzakelijk uit laaggelegen graslanden die in de winterperiode regelmatig overstromen. Het gebied bulkt van de biodiversiteit en biedt een thuis voor verschillende iconische vogelsoorten zoals de lepelaar, de roerdomp en de blauwe kiekendief. Maar ook regionaal en internationaal bedreigde soorten, zoals de kemphaan, de kwartelkoning of de waterrietzanger vinden hun weg naar de Ijzervallei.

Extra moerassen, broedplaatsen en rustgebieden

In het gebied zullen onder meer op verschillende plaatsen moerassen en graslanden worden aangelegd om voor bijkomend broedgebied te zorgen. Er komen ook voldoende grote afgebakende rustzones en de waterpeilen worden geoptimaliseerd.  Vlaanderen wil in de IJzervallei ook de kwartelkoning en overwinteraars en doortrekkende soorten structureel verwelkomen. Om dat te realiseren is een open landschap met uitgestrekte oppervlaktes en bloemrijke hooilanden nodig die pas laat op het seizoen gemaaid worden. Tot slot wordt ook een onderzoek gevoerd om grondbroedende soorten te beschermen tegen predators.

De doelstellingen moeten de verschillende lokale partners die de IJzervallei dagdagelijks opvolgen en onderhouden een duidelijk kader geven over de plannen voor de komende jaren.

Redactie