Nieuws

Lei­e­boor­den wor­den verlaagd

2015-03-25 00:00:00 - Leieboorden worden verlaagd

In Kortrijk worden de Leieboorden aan de Broeltorens verlaagd. Gisteravond werden de plannen voorgesteld.

De verlaging van de kaaimuren moet de buurt opwaarderen, en mooier en leefbaarder maken. Er komt meer groen maar er verdwijnen wel heel wat parkeerplaatsen.

Ben Storme