Nieuws

Kin­der­op­vang Roe­se­la­re ver­liest ver­gun­ning na reeks tekorten

2023-05-31 00:00:00 - Kinderopvang Roeselare verliest vergunning na reeks tekorten

Kinderopvang Cerise in Roeselare moet vanaf 1 juli de deuren sluiten. Dat bevestigt het Agentschap Opgroeien. Volgens Opgroeien is er sprake van aanhoudende structurele tekorten in het kinderdagverblijf.

In december besloot het agentschap om de vergunning van de kinderopvang op te heffen. Daartegen diende de uitbater van het kinderdagverblijf bezwaar in. Een onafhankelijke adviescommissie moest zich daarover uitspreken. De Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oordeelde dat het bezwaar van de organisator ongegrond is. Daarom moet de opvang op 1 juli de deuren sluiten. 

Volgens Opgroeien was er sprake van aanhoudende structurele tekorten, waarbij er geen verbetering kon worden vastgesteld. "We zijn ons ervan bewust dat deze opheffing heel wat zorgen met zich meebrengt. Een opheffing is altijd een belangrijke afweging. Opgroeien heft de vergunning op omdat de organisator haar verantwoordelijkheden niet opneemt waardoor er bezorgdheden blijven over de veiligheid en kwaliteit van de opvang", klinkt het bij het Agentschap Opgroeien. 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Belga