Nieuws

Jon­ge ooi­e­vaar van t Zwin bereikt Afri­ka snel­ler dan ooit

2022-08-27 00:00:00 - Jonge ooievaar van 't Zwin bereikt Afrika sneller dan ooit

Elisabeth, één van de vijf ooievaars die dit jaar een zender kreeg in het Zwin in Knokke-Heist, heeft als eerste zenderooievaar de oversteek gemaakt van de Straat van Gibraltar naar Marokko. Sinds de start van het project is Elisabeth de eerste zendervogel die de oversteek zo vroeg maakt.

De ooievaar legde in zeer korte tijd een traject van meer dan 2.000 kilometer af. De ooievaar trok al op 6 augustus, twee weken vroeger dan gewoonlijk, zuidwaarts. Na een korte stop van een paar dagen in het noordwesten van Frankrijk, zette ooievaar Elisabeth haar trektocht verder door het westen van Frankrijk en dwars door het centrum van Spanje.

Elisabeth bereikte op 24 augustus het uiterste zuiden van Spanje en maakte op 25 augustus de oversteek naar Marokko. "De Straat van Gibraltar is op haar smalste punt ongeveer 15 kilometer breed. Elisabeth deed er minder dan 20 minuten over om de oversteek te maken. Dat lijkt vrij lang, maar in dit gebied heerst vaak een sterke wind die het voor trekvogels moeilijk en risicovol maakt om de zee-engte veilig te overbruggen", klinkt het bij het Zwin.

"Het is nu heel spannend om te zien wat Elisabeth zal doen." De bezendering van de ooievaars is onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek dat het natuurpark samen met het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) naar de beschermde diersoort voert.

Belga