Nieuws

Hulp­ver­le­nings­zo­ne Zone 1 stelt 23 inter­ven­tie­voer­tui­gen voor

Hulpverleningszone Zone 1

Hulpverleningszone Zone 1 heeft 23 nieuwe interventievoertuigen voorgesteld. Het gaat om aankopen in 2022 en 2023. Jaarlijks investeert de hulpverleningszone 2,5 miljoen euro in nieuw materieel of voertuigen.

Wat zijn de blikvangers?

 • Vier ziekenwagens voor post Brugge en post Oostende: voorzien van alle comfort om de patiënt zo stabiel mogelijk te vervoeren.
 • Een ladderwagen voor post Torhout
 • Een tankwagen voor post Brugge
 • Twee 4x4 strandvoertuigen in post Blankenberge en Knokke-Heist
 • Vier logistieke voertuigen en twee kleine materiaalwagens: deze worden hoofdzakelijk ingezet voor kleinere logistieke taken of dienstverplaatsingen. Deze voertuigen worden verdeeld onder de verschillende brandweerposten in de zone.
 • Twee commandovoertuigen: een zonale commandovrachtwagen voor de beheersing van grootschalige interventies en een nieuwe commandowagen voor post Brugge in de nieuwe brandweerstriping.
 • Een bestaand containervoertuig werd omgebouwd tot salvagecontainer. Die wordt ingezet bij zware stormschade en instortingen. De container kreeg zijn standplaats in post Knokke-Heist.
 • Twee IGS-containers voor de bestrijding van incidenten gevaarlijke stoffen. Een staat in post Brugge, de andere in post Oostende.

Hergebruik

“Om de stijgende kosten onder controle te houden, wordt er meer ingezet op aankoop van tweedehandsvoertuigen en renovatie van het bestaande wagenpark”, zegt Zone 1. “Zo werd het commandovoertuig uitgebouwd op een tweedehands vrachtwagen en werd een kraanwagen voor post Middelkerke grondig gerenoveerd. “

Cobravoertuig2 Hulpverleningszone Zone 1

Cobravoertuig voor extreme omstandigheden

Daarnaast kocht Zone 1 ook nog bijzondere 'voertuigen' aan:

• Het cobravoertuig:

“Hiermee is de brandweer in staat om op veilige wijze een doeltreffende binnenaanval te kunnen uitvoeren”, zegt de hulpverleningszone.

“Als brandweerdienst moeten we anticiperen op de veranderende maatschappij die gepaard gaat met nieuw type branden en bijgevolg brandbestrijding. Beter geïsoleerde woningen, grote parkeergarages, energie die vrijkomt bij batterijbranden,... zorgen voor extreme omstandigheden waardoor onze manschappen de brand niet meteen kunnen aanvallen met een conventionele "binnenaanval". Bij branden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals schepen, silio's,... is dat soms zelfs onmogelijk.

Met het Cobra-blussysteem kan een brandhaard in eerste instantie dwars doorheen een (betonnen, stalen,...) wand aangepakt worden. Het systeem maakt hiervoor gebruik van een hogedruklans waarbij het water (ong. 60l/min) samen met kleine ijzerdeeltjes (abrasief) onder hoge druk (300 bar) uit de lans stuwt waardoor ze door alle bouwmaterialen snijdt en dus zeer snel water op de vuurhaard legt.

Door deze eerste afkoeling zijn de omstandigheden binnen meteen sterk verbeterd en kunnen we deze afblussen met een binnenaanval zonder dat er risico is voor onze manschappen op snelle branduitbreiding zoals flashover. We kopen dus tijd door een snellere blussing en veiligheid voor onze manschappen.”

Cobravoertuig Hulpverleningszone Zone 1

Drones

De zone investeerde tot slot in de aankoop van vijf drones.

“Daarmee zijn we nu niet enkel meer te land en ter zee vertegenwoordigd maar ook in de lucht. De inzet van drones bij de brandweer is één van de nodige innovatieve stappen in de moderne brandbestrijding en hulpverlening. Ze creëren aanzienlijke voordelen naar efficiëntie, veiligheid en effectiviteit van operaties door een snellere en volledige beeldvorming.

De gemaakte (hittte-) beelden worden meteen ook gestreamd naar het commando. Deze drones zullen in de belading van de twee eerstelijns commandovoertuigen geplaatst worden gezien deze op elke interventie van betekenis sowieso aanwezig zijn. Op dit moment leiden we intern een groot aantal piloten op”, besluit Zone 1.

Hulpverleningszone Zone 1 dronebeeld

Waarvoor worden de drones ingezet?

 • 360° verkenning bij gebouwen waar dit niet mogelijk is
 • bij Search & rescue: instortingen, overstromingen, Redding Belgische kust
 • beeldvorming bij grootschalige industriebranden
 • verkenning bij incidenten met gevaarlijke stoffen
 • het in kaart brengen van vervuiling in waterlopen
Andy Debo