Nieuws

Heu­vel­land krijgt waar­de­vol­le pre­his­to­ri­sche collectie

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Heuvelland heeft de archeologische collectie Putman-Soenen gekregen.  Het gaat om een schenking met vondsten en archieven uit de prehistorie en protohistorie van Heuvelland, vooral van de Kemmelberg.

Vanaf 1961, gedurende meer dan vijftig jaar, speurden de schenkers systematisch en regelmatig velden en bossen af op zoek naar voorwerpen. Ze vonden vooral vuurstenen werktuigen uit de prehistorie. Tussen 1963 en 1967 ondernamen de Putmans, met steun van de gemeente Kemmel, de eerste opgravingen op de noordkant van het Kemmelbergplateau. Zo ontdekten ze de eerste sporen van bewoning en verdediging samen met potscherven, slingerkogels en bronzen ringetjes uit de IJzertijd.

Tussen 1968 en 1980 werden ook opgravingen uitgevoerd onder leiding van André Van Doorselaer onder de auspiciën van de Nationale dienst voor Opgravingen (NDO) en vervolgens de Vereniging voor oudheidkundig bodemonderzoek West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.). Die imposante collectie wordt momenteel bewaard in het RAMS te Waarmaarde. Het ligt in de bedoeling van de gemeente Heuvelland om op termijn ook deze collectie te verwerven.

Neanderthalers en eerste landbouwers

De collectie bevat heel wat stukken van bovenlokaal belang. Zo zijn er meer dan honderd stukken die minstens 40.000 jaar oud zijn en toegewezen worden aan de Neanderthalers, de oudste menselijke aanwezigheid in de regio. Duizenden silexwerktuigen, fabricagemateriaal en een aantal potscherven getuigen van de komst van de eerste landbouwers van de heuvelstreek, zo’n 6000 jaar geleden.

Erfgoeddepot

Alle vondsten van de collectie worden in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze ondergebracht en bewaard. De intergemeentelijke projectvereniging CO7 zal de collectie beheren en zorgen voor digitale toegang om zo onderzoek en ontsluiting te faciliteren.

De redactie