Nieuws

Flu­via geno­mi­neerd voor Fire­Fo­rum Award 2017

2017-11-13 00:00:00 - Fluvia genomineerd voor FireForum Award 2017

Hulpverleningszone Fluvia is met de sensibiliseringscampagne rond rookmelders genomineerd voor de Fire Forum Award 2017.

De awards willen mensen of een organisatie bekronen die zich op een of andere vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. De Fire Forum Award wordt op 23 november 2017 uitgereikt.

Max

In het najaar van 2015 startte al een voortraject van de campagne "Max ruikt het niet altijd. Hang rookmelders!"  Daarna kregen de 750 brandweermedewerkers een korte opleiding rond brandpreventieadvies.  Met de start van het wespenseizoen lanceerde Fluvia ook  een rookmelderspeiling bij elke wespenverdelging die ze uitvoerde. De drie andere hulpverleningszone Westhoek, zone 1 en Midwest namen het campagnebeeld rond rookmelders over. Deze boodschap werd ook opgepikt door Stichting Brandwonden. Hulpverleningszones Noord-Limburg, Oost-Vlaams-Brabant, Zone 1 en Midwest nemen ook duchtig rookmelderspeilingen af bij wespenverdelgingen.

Wie Fluvia aan de publieksprijs wil helpen kan dat via https://www.fireforum.be/nl/events/voorbije-events/awards/fireforum-awards-2017#publieksprijs

De redactie