Nieuws

De Water­groep maakt drink­wa­ter uit regenwater

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Door de klimaatverandering worden we alsmaar vaker geconfronteerd met langere periodes van droogte.

Dat zorgt voor een grotere vraag naar kraantjeswater, maar ook voor lagere grondwaterpeilen. Daarom is De Watergroep gestart met een proefproject bij landbouwer Kristof De Smet in Harelbeke. Samen met drie technologische partners produceert het waterbedrijf er drinkwater uit regenwater.

In Vlaanderen zijn er nog zo'n 40.000 woningen niet aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Vaak liggen deze woningen vrij geïsoleerd en gebruiken ze grondwater als waterbron. Door de droogte van de voorbije jaren daalt de grondwaterbeschikbaarheid, waardoor veel van deze woningen geen of weinig water ter beschikking hebben. In deze specifieke gevallen biedt decentrale drinkwatervoorziening de ideale oplossing. Minister Zuhal Demir: ‘Dit initiatief past perfect binnen de Blue Deal, waarmee we een integraal beleid uitwerken om de strijd tegen droogte en klimaatverandering aan te gaan. We moeten daarbij durven denken aan alternatieve bronnen voor drinkwatervoorziening, zoals regenwater maar ook gezuiverd afvalwater.’

Pilootinstallatie Harelbeke

Bij de landbouwer, die zijn gezin tot nu toe voorzag van flessenwater, werden twee regenwaterputten van 20.000 liter geïnstalleerd en een proefcontainer met 3 verschillende waterzuiveringssystemen, vanwaar het gezuiverde drinkwater naar de woning gaat. ‘Om aan de drinkwaternormen te voldoen, onderzoeken we verschillende waterzuiveringstechnologieën van de firma’s Corsa, Valeco en BOSAQ. Iedere technologie zullen we zes maanden testen. Via verschillende sensoren gaan we na op welke manier we de beste waterkwaliteit kunnen bekomen. Momenteel testen we de technologie van BOSAQ. Het water wordt gefilterd met actieve kool gevolgd door ultrafiltratie, en krijgt een nabehandeling met LED-UV. Via deze technologie kunnen we tot 150 liter water per uur leveren’, aldus Evelyn De Meyer, projectmanager Decentrale Watervoorziening bij De Watergroep. Het proefproject loopt nog tot juni 2022 en maakt deel uit van het Europese LIFE-programma “Local Water Adapt”.

De redactie