Nieuws

Capa­ci­teit water­pro­duc­tie­cen­trum Farys in Oos­ten­de verdubbelt

2021-05-21 00:00:00 - Capaciteit waterproductiecentrum Farys in Oostende verdubbelt

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de verdubbeling van de capaciteit van het waterproductiecentrum van Farys in Oostende. 

Daardoor zal weldra tot 8 miljoen m³ water per jaar geproduceerd kunnen worden en wordt de waterbevoorrading voor de gezinnen en KMO’s verzekerd. Farys levert zijn klanten in Oostende en Middelkerke sinds het voorjaar van 2020 aan vanuit zijn waterproductiecentrum in de achterhaven van Oostende. Hier wordt brak water (een mengeling van zoet en zout water) uit het kanaal Oostende-Brugge omgezet in zuiver drinkwater via moderne filter- en zuiveringstechnieken. Met dit waterproductiecentrum anticipeerde de drinkwaterleveraar op mogelijke effecten van klimaatwijziging en droogte en speelde het in op de gekende krapte aan drinkwatervoorraden in dit deel van het land.

Het waterproductiecentrum in Oostende maakt momenteel elke dag 12 miljoen liter drinkwater aan, of zo’n 4 miljoen kubieke meter per jaar. Van bij de bouw van de productiehal was de mogelijkheid voorzien om de capaciteit op termijn te verdubbelen. Farys brengt de kennis en ervaring die het in dit project opdeed momenteel ook in bij samenwerking met de andere Vlaamse drinkwaterbedrijven rond het ontzilten van brak of zout water voor de aanmaak van drinkwater.

De redactie