Nieuws

Buurt reageert op verder onderzoek in Ventilusproject

2019-12-21 00:00:00 - Buurt reageert op verder onderzoek in Ventilusproject

Gisteren raakte bekend dat er bijkomend onderzoek nodig is in het Ventilusproject. De vertegenwoordigers van de omwonenden willen zich alvast constructief opstellen, maar het huidige voorstel voor een bovengrondse hoogspanning kunnen en zullen ze niet aanvaarden.

De plannen voor een bovengrondse hoogspanning van 380kV door West-Vlaanderen, het zogenaamde Ventilusproject, blijft de gemoederen bedaren.

De bewoners vragen verder onderzoek naar de schadelijke gevolgen van een hoogspanning van deze grootorde én naar alternatieve mogelijkheden. Zo suggereren ze onder meer om het traject ondergronds uit te voeren, in gelijkspanning. “Dat is niet enkel minder schadelijk voor de omwonenden, maar ook een oplossing waar toekomstvisie uit blijkt. Vlaanderen kan hiermee een voorbeeld stellen voor de rest van de wereld.”

Actief betrokken

Met de nieuwe procesnota krijgt die oproep naar verder onderzoek en betrokkenheid een antwoord van de stakeholders. In eerste instantie moeten technische vraagstukken – bijvoorbeeld de ondergrondse uitvoering van het traject – uitgeklaard worden. Die bepalen immers mee welke alternatieve tracés er in een volgend stadium meegenomen worden. Ook op vlak van gezondheid, impact op de landbouw, waardevermindering en vogelsterkte zullen experts samen rond de tafel worden gebracht.

“Het Departement Omgeving Vlaanderen liet duidelijk verstaan dat we als bewoners actief betrokken zullen worden bij dat technische luik. We hopen ook bij de andere thema’s een rol te kunnen spelen”, aldus Lieven Vandamme. “Het stemt ons alvast hoopvol. We geloven erin dat we samen een goede oplossing zullen vinden. Want economische belangen mogen natuurlijk geen voorrang krijgen op onze gezondheid. Een project ten bate van iedereen kan zijn lasten niet laten wegen op slechts een klein deel van de bevolking. We streven naar een gezonde en verantwoorde oplossing, waar het traject uiteindelijk ook komt. Constructief overleg is daarvoor een gezonde basis.”

De redactie