Nieuws

Brug­ge laat warm­te­net in bin­nen­stad bestuderen

2020-03-30 00:00:00 - Brugge laat warmtenet in binnenstad bestuderen

Stad Brugge heeft Ingenium de opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te werken naar een mogelijk warmtenet in de binnenstad.

Die zal in de tweede helft van juli afgerond zijn. Schepen van energie en klimaat Minou Esquenet. “Bijna de helft van de CO2-uitstoot op het Brugs grondgebied wordt veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. Omwille van economische redenen en de specifieke context van de binnenstad, komen een groot aantal duurzame verwarmingstechnieken niet in aanmerking. Het aansluiten van de historische stadsgebouwen in de binnenstad op een bestaand of een nieuw warmtenet biedt veel voordelen".

Pionier

“Brugge was een van de pioniers in België op het vlak van warmtenetten met de komst van het warmtenet van IVBO in 1985 dat warmte van de afvalverbranding levert aan het ziekenhuis AZ Sint-Jan, een aantal OCMW-gebouwen, de gevangenis, enkele bedrijven en binnenkort ook particuliere woningen. In totaal wordt jaarlijks meer dan 40 GWh aan warmte geleverd via dit warmtenet dat zich uitstrekt over ruim 20 kilometer”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De haalbaarheidsstudie zal de mogelijkheid onderzoeken voor een buurtwarmtenet in twee Brugse buurten, namelijk het Museumkwartier en de Stadsrepubliek. De buurten zijn interessant omdat er een concentratie is van stadspatrimonium en de omdat de energievraag er hoog is.

De redactie