Nieuws

Bespro­ken kunst­werk Let­se Bij­en­korf wordt ver­plaatst in Zedelgem

2021-12-03 00:00:00 - Besproken kunstwerk Letse Bijenkorf wordt verplaatst in Zedelgem

Het omstreden kunstwerk de Letse Bijenkorf in Zedelgem wordt weggenomen van het plein waar het nu staat. 

Het kunstwerk eert de 12.000 Letten in het krijgsgevangenenkamp in Vloethemveld, na de Tweede Wereldoorlog. Maar omdat de Letten met de nazi's meevochten tegen de Russen eert de gemeente eigenlijk oorlogsmisdaden, klonk de kritiek. De gemeente Zedelgem besliste al eerder om het Brivibaplein, waar het kunstwerk staat, zijn oorspronkelijke naam weer te geven: Peerdenbilk.

Vorige week kwam een internationale groep van historici samen om op vraag van de gemeente een onafhankelijk en onderbouwd advies te verlenen over de toekomst van de Letse Bijenkorf en de verdere publieksontwikkeling van het krijgsgevangenkamp in Vloethemveld.  Na advies van de experten zal het kunstwerk, na afstemming met de Letse partners, worden weggenomen van de huidige locatie en wordt een reflectieperiode ingelast. De gemeente wil tijdens die periode met alle betrokken partijen overleggen om een gedragen en weldoordachte permanente oplossing en locatie voor de Letse Bijenkorf naar voor te schuiven.

Opportuniteiten voor het project Vloethemveld

De expertengroep was onder de indruk van het potentieel van de site van Vloethemveld. Ze adviseerde om de internationale contacten met de deelnemende experten vast te houden en verder uit te bouwen. De contacten die tijdens een workshop zijn ontstaan, zijn zeker van belang voor de verdere uitbouw van het historisch onderzoek in en rond Vloethemveld. Zo kunnen doctoraats- en/of masterstudenten en historici uitgedaagd worden om de kennis over het domein verder uit te diepen.

Lees ook:

Redactie