Nieuws

Bel­gi­sche vis­sers mogen vier keer meer tong van­gen in Ier­se Zee

2018-04-24 00:00:00 - 'Visserij in onze Noordzee bedreigd'

Goed nieuws voor de Belgische vissers: ze mogen vanaf juli vier keer meer tong vangen in de Ierse Zee. Dat heeft Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits aangekondigd op de laatste Europese Visserijraad, onder haar voorzitterschap. De vangstquota worden opgekrikt, omdat er meer tong in zee zit dan eerder was aangenomen.

De visserijvloot bestaat uit zo'n 50 schepen. Bij de jaarlijkse vastlegging van de quota op Europees niveau kregen de Belgische vissers in december nog te horen dat ze dit jaar fors minder tong zouden mogen vangen, maar een recent wetenschappelijk rapport gaf aan dat het tongbestand in de Ierse Zee in een veel betere toestand verkeert dan eerder was aangenomen.

Crevits vroeg daarop aan de Europese Commissie om aangepaste quota te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk. Dat is nu geregeld: de Belgische vissers kunnen dit jaar 281 ton vangen in plaats van de eerder vastgelegde 62 ton. Vorig jaar mochten de Belgische vissers nog 270 ton ophalen.

"Belangrijke doelsoort"

"Het toont aan hoe belangrijk het is dat vissers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen zoals ILVO samenwerken om visbestanden goed te monitoren en vangsten af te stemmen op de huidige situatie", stelt Crevits. Ze pleit er ook voor om te evolueren naar meerjarenplannen in plaats van jaarlijkse quota, om de vissers meer zekerheid te bieden.

Tong is voor de Belgische vissers een belangrijke doelsoort en zonder dit tongquotum konden ook veel minder roggen, pladijs, zeeduivel, tarbot en griet opgehaald worden, merkt de CD&V-minister nog op.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga