Nieuws

Vol­gend jaar meer pla­dijs en rog uit de Noord­zee, maar veel min­der tong

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vlaamse vissers mogen volgend jaar meer pladijs, roggen en kabeljauw uit de Noordzee vissen, maar minder tong. De Europese ministers van visserij hebben daarover een akkoord.

“Onze vissers vangen traditioneel veel tong, maar daarvoor gaan de vangstmogelijkheden overal fors naar beneden,” zegt Vlaams minister van visserij Hilde Crevits.

2018-04-24 00:00:00 - 'Visserij in onze Noordzee bedreigd'

“De quota worden bepaald op basis van de wetenschappelijke adviezen. Nu duurt het 2 jaar voor de verzamelde gegevens in praktijk gebracht worden. Samen met andere lidstaten bekijk ik hoe dit anders kan. We gaan hier ook tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie volgend jaar werk van maken.”

Sterke daling

Voor de Belgische visserijsector zijn de vangstrechten voor tong heel belangrijk. Maar die dalen enorm. Voor Belgische vissers gaat het om 60% minder. Ze mogen wel meer pladijs vangen en zelfs 81 procent meer roggen.

2021-08-24 00:00:00 - De rog is Vis van het Jaar

De helft van onze vis komt uit Britse wateren. Ons land blijft er voor pleiten dat Belgische vissers ook in Noorse wateren mogen blijven vissen.

Climaxi: "Die quote zitten grondig mis"

“Die quotaregeling, waarbij elk land zijn portie op te vangen vis krijgt en die vervolgens verdeelt over schepen, zit grondig mis", zegt Filip De Bodt van Climaxi. "Ze worden niet gerespecteerd en er zijn tal van middelen om ze te omzeilen."

"Grote sterke boten worden sowieso bevoordeeld tegenover de kleintjes, die zowel ecologisch als sociaal sterke voordelen hebben. Men moet dit durven herdenken en zoals in Canada of Australië de vissersgemeenschap meer verantwoordelijkheid en zeggenschap geven.”

Climaxi stelt ook enkele zaken voor:

  • Vlaanderen zou kunnen een eerlijker verdeling van quota hanteren, niet alleen gebaseerd op de grootte van de boten, maar die ook innovatieve visserijmethodes stimuleert.
  • België kan de visserijzone voor havengebonden kustvissers uitbreiden tot minimum 6 mijl en zo zijn lokale economie steunen en ervoor zorgen dat visbestanden hersteld worden.
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.