Nieuws

Al 143 men­sen heb­ben beden­kin­gen bij The White

2014-09-04 00:00:00 - Al 143 mensen hebben bedenkingen bij The White

Al 143 mensen hebben hun bezorgdheden geformuleerd in het kader van het Milieu Effecten Rapport (MER) over de bouw van The White.

The White is een complex van 22 verdiepingen hoog die zich zou uitstrekken over de volledige site van het vroegere mediacenter. Het bevat 800 flats, drie torens van 22 verdiepingen, 5.000 vierkante meter commerciële ruimte, 1.250 parkeerplaatsen en 12.500 vierkante meter openbaar en privaat groen.

Op een vraag om inlichtingen van Groen  antwoordde de dienst MER dat maar liefst 143 mensen hun bezorgdheden op papier formuleerde. Natacha Waldmann, voorzitter van Groen Oostende en sinds kort gemeenteraadslid, verduidelijkt: “Heel wat vrijwilligers meldden zich aan om onze actie te ondersteunen, de mensen zijn duidelijk ongerust. Deze 143 reacties bevestigen ons in het feit dat wij als groene partij de vinger op de wonde hebben gelegd en de verzuchtingen van de buurt vertolken. The White is een megalomaan project: 22 verdiepingen op die locatie valt absoluut niet te verantwoorden. We stellen ons dan ook ernstig de vraag of er wel een degelijke omgevingsstudie is gebeurd. De huidige plannen zijn totaal niet aangepast aan deze rustige woonbuurt, de effecten op mobiliteit en leefbaarheid zijn desastreus.”

 
De opmerkingen die nu ingediend werden zullen verwerkt worden in de aanbevelingen van het MER-rapport. De bouwpromotor moet ook nog een bouwaanvraag indienen.

 

Ben Storme