Nieuws

Actie tegen ille­gaal ver­blijf: 6 per­so­nen ter beschik­king gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken

Politie oostende

Foto Archief

In Oostende zijn tijdens een actie tegen ‘illegaal verblijf’ zes personen opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

De actie vond gisteren plaats. Verschillende afdelingen van Politie Oostende werkten samen met DVZ en Parket West-Vlaanderen een nieuwe actie uit tegen illegaal verblijf en de daaraan gekoppelde overlast, zoals het verstoren van openbare orde. De actie vond plaats op het hele grondgebied van Oostende, waaronder de Torhoutsesteenweg en MacLeodplein, stadscentrum en station.

Vijftien personen werden aan een controle onderworpen en daarvan werden zes mensen ter beschikking gesteld van DVZ. Eén persoon komt in aanmerking voor een gedwongen terugkeer naar het land van oorsprong (Marokko) en zal worden overgebracht naar een gesloten instelling. Een andere persoon heeft een lopende asielprocedure in Frankrijk en moest dus in dat land blijven. Hij wordt opnieuw naar Frankrijk overgebracht. De andere vier mensen hebben een bevel of een herbevestiging gekregen om België te verlaten.

De redactie