Nieuws
 | update 

Water­kwa­li­teit in land­bouw­ge­bied zakt ver­der, ter­wijl rege­ring ver­soe­pe­lin­gen in mest­ac­tie­plan beloofde

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De waterkwaliteit in landbouwgebied is opnieuw achteruit gegaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse milieumaatschappij. De vaststelling pleit voor het strengere mestactieplan van minister van Omgeving Demir, maar na de boerenprotesten heeft de regering beloofd om net dat wat te versoepelen.

In een kwart van de onderzochte waterlopen is de norm voor nitraat overschreden door mest die van de akkers komt. In het grondwater is de hoeveelheid zelfs het hoogst sinds 2010. Dat de regering het verbod op bemesting in beschermd natuurgebied na de boerenprotesten versoepeld heeft, maakt de situatie nog ingewikkelder. Het kabinet van Demir benadrukt wel dat de milieudoelstellingen dezelfde blijven. Het milieu-effectenrapport moet aantonen of die versoepelingen kunnen. Het kabinet van minister van Landbouw Brouns twijfelt daar niet aan.

"Stijging te wijten aan weersomstandigheden"

De Boerenbond geeft echter tegengas. Volgens de organisatie is de stijging vooral te wijten aan de weersomstandigheden. Daarnaast wijst Boerenbond ook naar het "politiek getalm". Volgens de organisatie zit het princiepsakkoord over een strenger mestactieplan namelijk al een jaar in de koelkast. "Tijd die verloren is om effectief tot betere resultaten te komen voor de water- en bodemkwaliteit", klinkt het.

Tot slot haalt de landbouworganisatie ook aan dat de resultaten van het VMM-onderzoek gebaseerd zijn op een meetpuntennetwerk dat "ernstige fouten" bevat en "dringend moet worden geëvalueerd".

Kate Baert
Celien Tanghe
Belga