Nieuws

Vorm­sel­vie­rin­gen pas na de zomervakantie

2021-02-08 00:00:00 - Vormselvieringen pas na de zomervakantie

De vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in de maanden september of oktober.

Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden. Dat hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist. Voor de eerste communies is er geen beslissing genomen. Daar zullen de mogelijkheden bekeken worden per bisdom.

Ook de lentefeesten voor de vrijzinnigen worden uitgesteld tot in het najaar.

Belga