Nieuws

Voor het eerst komt er net­to bos bij in Vlaanderen”

2022-10-22 00:00:00 - "Voor het eerst komt er netto bos bij in Vlaanderen"

In de periode 2019-2021 kwam er voor het eerst netto bos bij in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir op basis van cijfers van Natuur en Bos. Zij spreekt van een "trendbreuk". De N-VA-minister wil het bebossingsritme verder opdrijven.

Vlaanderen is één van de bosarmste regio's van Europa. Alleen West-Nederland, Malta en IJsland scoren slechter. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir heeft van bosuitbreiding een speerpunt gemaakt. Ze beloofde dat er tegen het einde van de legislatuur in 2024 4.000 hectare zou bijkomen, een doelstelling die ook in het regeerakkoord staat. Maar met voorlopig 656 hectare op de teller, lijkt die ambitie onhaalbaar.

Opnieuw netto bos bijgekomen

Uit cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid zelf redelijk op schema zit om haar deel van de doelstelling (1.250 hectare) te halen, maar andere partners in de Bosalliantie (zoals de bosgroepen, de openbare besturen en de privépartners) hebben het moeilijk. Een van de bekende drempels daar is de pachtwetgeving. Die wetgeving wil Demir graag bijgestuurd zien. Volgens minister Demir is er in 2021 alvast voor het eerst opnieuw netto bos bijgekomen. Zo staat de teller voor nieuw bos op 656,4 ha, is er daarnaast meer dan 600 ha grond gekocht die de volgende plantseizoenen zal bebost worden en zijn er ook voor meer dan 700 ha onteigeningsprocedures opgestart.

Compensatie voor ontbossingen

Weegt dat dan op tegen de ontbossingen die de voorbije jaren goedgekeurd werden? "Ja", zegt minister Demir. Er werd tussen 2019 en 2021 dan wel 792,9 ha ontbost. Maar die ontbossingen moeten gecompenseerd worden. Dat gebeurt op twee manieren: in natura en financieel. En omdat er voor de ontbossing van ecologisch waardevolle bossen een hogere compensatiefactor geldt, wordt er gerekend op in totaal 982,65 ha extra compensatiebos. Daarvan wordt 406,91 ha  door de ontbosser in natura gecompenseerd, 575,74 ha wordt via het boscompensatiefonds door de overheid gecompenseerd.

Er is nog goed nieuws, meent de N-VA-minister. "Nog nooit in de voorbije 5 jaar werd zo weinig ontbost als in 2021", klinkt het. Zo werden er in 2021 voor 228,24 ha ontbossingsvergunning afgeleverd. In in 2017 nog 321,45 ha. "De totaalsom is historisch en een trendbreuk met het verleden", stelt Demir. Toch blijft er volgens haar "werk aan de winkel om de torenhoge ambities waar te maken."

Belga