Nieuws

Vijf­en­vijf­tig gemeen­ten tegen voor­stel digi­taal statiegeld

2023-09-25 00:00:00 - Vijfenvijftig gemeenten tegen voorstel digitaal statiegeld

Vijfenvijftig steden en gemeenten hebben zich verenigd in hun verzet tegen het voorstel van digitaal statiegeld. Ze vinden het niet toegankelijk genoeg en het zou een te grote last vormen voor de lokale besturen.

In een brief die vandaag gestuurd wordt naar de drie regionale milieuministers pleiten ze voor klassiek systeem met terugname in de winkel. Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië willen vanaf 2025 statiegeld invoeren op blikjes en plastic flesjes om de hoeveelheid zwerfvuil te beperken.

In een brief aan de ministers van de drie regio's schrijven de Statiegeldcoalitie en 55 steden en gemeenten dat ze daarmee tevreden zijn, maar ze willen niet dat het systeem digitaal zou zijn. In Vlaanderen wordt zo'n systeem onderzocht. "Het digitaal systeem is niet voor iedereen toegankelijk", zegt de Statiegeldalliantie. "Niet al onze medeburgers hebben smartphones, bankapps en internet", klinkt het.

"Extra last"

De steden en gemeenten zijn ook bezorgd over de extra last die hun richting uitkomt bij een digitaal systeem. De lokale besturen zullen dan "duizenden extra vuilbakken moeten plaatsen die ook geleegd moeten worden".

Bovendien zouden er thuisscanners verdeeld moeten worden onder burgers die niet vertrouwd zijn met smartphones en gsm-apps. "We zijn ongerust dat het digitale statiegeldsysteem niet het gewenste effect zal hebben op de openbare netheid. We maken ons ook zorgen over mogelijke fraude en inbreuken op de privacy van onze medeburgers", klinkt het.

Producenten en supermarkt verantwoordelijk

De ondertekenaars van de brief zeggen dat de producenten van de flesjes en blikjes, en de supermarkten verantwoordelijk moeten zijn voor het verzamelen van hun verpakkingen.

De steden en gemeenten pleiten voor een "efficiënt statiegeldsysteem, dat al jaren zijn waarde bewezen heeft in vele landen, ook onze buurlanden: statiegeld met terugname door de winkels". De Statiegeldalliantie werd opgericht in 2017 om te ijveren voor statiegeld voor plastic flesjes en blikjes. Ze bestaat uit organisaties, bedrijven, steden en gemeenten.

Belga