Nieuws

Ven­ti­lus Zedel­gem: onder­gronds, maar bezorgd om de impact

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Concreet voor Zedelgem betekent deze trajectkeuze van Ventilus een stuk ondergronds tracé en een verzwaring van een deel van het reeds bestaande tracé met hoogspanning op haar grondgebied.

Nu het voorkeurstracé beslist en duidelijk is zal de gemeente Zedelgem verder onderzoeken wat de impact voor haar inwoners is.  Zedelgem wil alle duidelijkheid over de gevolgen van dit tracé voor de gezondheid van haar inwoners.

Zoals dit tot nu toe het geval was laat de gemeente Zedelgem zich in haar onderzoek verder bijstaan door een expert-raadsman. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om de gevolgen van het gekozen tracé concreet en duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken. Dan kan zij een onderbouwd standpunt innemen en de Vlaamse overheid adviseren.

Jens Lemant
Bart Coopman