Nieuws

Twee nieu­we wind­mo­lens op ver­keers­knoop­punt in Oost­kamp: Bouw is huzarenstuk’

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Oostkamp zijn twee nieuwe windmolens gebouwd op het verkeersknooppunt van de E40 met de E403. Het gaat om een project van Aspiravi uit Harelbeke. De windmolens zullen groene stroom opwekken voor 2.400 gezinnen per jaar.

De bouw van de windmolens was een complexe opdracht door de locatie: een heel druk verkeerscomplex. De windturbines zijn volledig opgebouwd. Tegen de zomer zijn ze operationeel.

Bijzondere werf op druk kruispunt

"In de zomer van 2023 was Aspiravi nv gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van 2 windturbines in de verkeerslussen van de verkeerswisselaar E40/E403 in Oostkamp. De bouw van deze windturbines bracht specifieke uitdagingen met zich mee door de heel bijzondere locatie middenin een extreem druk verkeerscomplex. Aspiravi zorgde voor een veilige in- en uitrit van deze bijzondere werf", zegt het bedrijf.

"Naast de aanleg van de toegangsweg, werden ook de andere civiele grondwerken uitgevoerd. Dit houdt o.a. de aanleg van de kraan-, werk- en heivlakken in. In het najaar van 2023 werden de funderingswerken uitgevoerd. Het aanleggen van de fundering gebeurde in verschillende stappen. Er werd voor elke windturbine een diepfundering met 24 heipalen van telkens +/- 10 meter gerealiseerd. Daarna werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens werd de wapening gerealiseerd waarbij 45 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten werden. Rond dit vlechtwerk kwam een bekisting die volgestort werd met zo’n 400 m³ beton.

In januari van dit jaar werd de fundering afgewerkt en kon deze uitharden."

"Voor de bouw van de windturbines is een speciale telescopische kraan gebruikt omdat door de beperkte oppervlakte in de verkeerslussen een rupskraan met mast niet kon worden opgebouwd."

Aspiravi over bouw van 2 windmolens op verkeersknooppunt in Oostkamp

Opbouw van turbines


"Voor de levering van de grote onderdelen van de windturbine werden noodzakelijke aanpassingen in het klaverblad gedaan : vangrails, lichtmasten en verkeersborden werden verwijderd om de toegang tot de werf mogelijk te maken. De grote onderdelen werden met nachtelijke transporten op de werf geleverd.

Het ging o.a. om de 5 stalen torendelen, de 3 wieken met een lengte van 41 meter, de gondel (dit is de machinekamer van de windturbine) en de hub (het deel dat de wieken met de gondel verbindt).

Voor de bouw van de windturbines is een speciale telescopische kraan gebruikt omdat door de beperkte oppervlakte in de verkeerslussen een rupskraan met mast niet kon worden opgebouwd. Bij de opbouw werd gekozen om een ‘full rotor lift’ te doen: d.w.z. dat de 3 wieken op de grond aan de rotor worden bevestigd en vervolgens in 1 geheel worden gehesen en aan de gondel gemonteerd. Een echt huzarenstuk dat enkel bij zeer goede weersomstandigheden kan plaatsvinden. De opbouw van beide windturbines werd de voorbije weken tot een goed einde gebracht", zegt Aspiravi.

Andy Debo

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.