Tra­cé Ven­ti­lus: de Vlaam­se rege­ring beslist de komen­de weken’

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil het Ventilusdossier in de loop van de komende weken agenderen op de Vlaamse ministerraad. Dat zei ze woensdag in het Vlaams Parlement na vragen van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) en Bart Dochy (CD&V).

"De komende weken agenderen"

De regering krijgt daarmee, na stikstof, opnieuw een moeilijk dossier voor de kiezen. In november vorig jaar schaarde de Vlaamse regering zich achter een bovengronds tracé voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus.  Daarop werden vijf mogelijke trajecten onderzocht. Daarvoor werd een Milieueffectrapport en een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. De onderzoeken zijn volgens Demir afgerond en ze wil het dossier een van de komende weken agenderen.

Wat met compenserende maatregelen? Nog geen verdere acties

De minister zit achter de veren van de federale regering om de compenserende maatregelen uit te werken. "We gaan voor een bredere compensatie. Dat is op 25 februari besproken op het Overlegcomité. De federale collega's erkennen het belang van het dossier. Ze hebben akte genomen van onze vraag, maar tot op heden zijn er geen verdere concrete acties gebeurd", zei ze. Tegelijk met de beslissing over het voorkeurstracé zal een kader voor de stralingsnormen worden vastgelegd.  

Wat als Wallonië wel ondergronds gaat?

  Oppositiepartij Vlaams belang blijft de optie om ondergronds te gaan nadrukkelijk op tafel leggen. "Federaal Minister Van der Straeten zegt dat Ventilus pas ten vroegste tegen 2031 nodig zal zijn om stroom van de windparken naar land te transporteren", geeft de partij mee. Elia plant bovendien ook nog een andere nieuwe hoogspanningslijn in Wallonië: Boucle du Hainaut. De Waalse hoogspanningslijn zou pas later nodig zijn voor twee volgende windparken. “De uitspraak van Van der Straeten verandert het uitgangspunt van het debat volledig”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul uit Kortrijk. “Het zou ook betekenen dat de Waalse regering alsnog zou kunnen kiezen voor een ondergronds traject, enkele maanden of jaren na de realisatie van Ventilus in West-Vlaanderen.”  

Ryheul vroeg minister Demir dan ook om de beslissing voor een bovengrondse Ventiluslijn te herzien. “Als experts zeggen dat het ondergronds kan tegen 2030 en Ventilus moet pas tegen 2031 in gebruik worden genomen, is er geen enkele reden om niet voor het ondergrondse alternatief te kiezen”, besluit het Vlaams Parlementslid. “Hoe gaat deze regering het aan de West-Vlamingen uitgelegd krijgen als een paar maanden of jaren later in Wallonië wel voor een ondergrondse oplossing gekozen wordt?”

 

Bart Coopman
Belga