Nieuws

Stu­den­ten te laat voor exa­men door pro­ble­men op het spoor: Ze mogen een inhaal­exa­men afleggen’

2020-12-03 00:00:00 - Examens in covidtijden: niet evident

De grote vertragingen op het spoor hebben geen al te grote problemen veroorzaakt voor de Kortrijkse studenten in de examens.

Kulak heeft geen weet van studenten die te laat waren om hun examen af te leggen. Zowel Howest als Vives hebben het beide over ongeveer 20 studenten, vooral uit de regio Oudenaarde, die veel te laat waren of vast zaten en daardoor hun examen niet konden afleggen. Wie maar een klein beetje te laat was, mocht uitzonderlijk nog binnen. Wie veel te laat was of er nog niet geraakt is, mag later een inhaalexamen afleggen, op voorwaarde dat ze een bewijs van de NMBS kunnen voorleggen.

Opvallend was dat veel studenten veel te vroeg op de campussen waren. Ze hadden geanticipeerd op de weersomstandigheden.

Treinjuist
Nieuws

Problemen met treinen door winterweer, bovenleidingen bevriezen, twee treinen stranden in Brugge en Vichte

Liesbet Tytgat