Nieuws

Sim­li­dui­nen in Nieuw­poort wor­den open en beter toegankelijk

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Binnenkort start het agentschap Natuur en Bos met natuurherstelwerken in de Simliduinen in Nieuwpoort. 

Met de inrichtingswerken zal het agentschap de open duinbiotopen opnieuw herstellen. Sommige kunstmatige populierenaanplantingen worden ook omgevormd tot meer natuurlijk duinbos en er worden extra poelen gegraven. Extra wandellussen en een uitkijkplatform moeten de natuurbeleving verhogen.

Struiken overwoekeren duinen

De Simliduinen zijn vrij jonge duinen met een heel reliëfrijk landschap. Aanvankelijk waren er veel open gedeelten met droge duingraslanden, mosduinen en stuifduinen. In de duinpannen groeiden zeldzame soorten als parnassia, moeraswespenorchis en verschillende zeggensoorten. De voorbije decennia zijn de duinen echter sterk overwoekerd door (exotisch) struikgewas.

Poelen worden uitgegraven

Een deel van de bomen, vooral populieren en struiken worden verwijderd. Na die werken worden begrazingsrasters geplaatst zodat pony’s de duinen kunnen begrazen en openhouden. In de laagste zones worden poelen uitgegraven zodat er op elk moment water beschikbaar is. Dankzij die poelen zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor onder andere de rugstreeppad, een bedreigde amfibiesoort. Ook libellen en waterjuffers zullen profiteren van de poelen.

Meer natuurbeleving

Natuur en Bos zal in dit gebied een aantal wandellussen voorzien en een centraal gelegen uitkijkplatform op een hoge duin. Aan de kant van de woonwijk met de naam Simliwijk wordt een struinzone ingericht, waar de bezoeker vrij mag rondlopen zodat die de natuur nóg beter kan beleven.

Redactie