Nieuws

Sec­to­ra­le nor­men voor wind­tur­bi­nes defi­ni­tief goedgekeurd

2023-07-07 00:00:00 - Sectorale normen voor windturbines definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft vrijdag de sectorale normen voor windturbines definitief goedgekeurd. Die normen rond geluid, slagschaduw en veiligheid waren in 2020 vernietigd omdat er eerder geen milieueffectenbeoordeling was doorlopen.

Op 25 juni 2020 velde het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest in een windturbinedossier waarin ze oordeelde dat het Vlaamse regelgevend kader betreffende windturbines in strijd is met de Europese plan-MER-richtlijn. Het Vlaamse regelgevend kader uit 2011 was niet onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en dat zette de rechtszekerheid van de windenergievergunningen op de helling.

"Stabiele sectorale normen"

Minister Demir werkte als tussenoplossing een nooddecreet uit waardoor windturbines voorlopig vergunbaar bleven. Parallel startte de N-VA-minister een milieueffectenrapport op met openbaar onderzoek in gans Vlaanderen om nieuwe sectorale normen vast te leggen. Die procedure is nu doorlopen zodat er opnieuw sectorale normen zijn met een rechtszekere basis. "Voor de verdere investeringen in hernieuwbare energie is het van belang dat we opnieuw stabiele sectorale normen introduceren en het kaduke systeem uit het verleden rechtzetten", aldus Demir.

Belga
Celien Tanghe