Nieuws

Schor­sing van Ieper­se rech­ter niet ver­lengd na frau­de bij magistratenexamen

Gerecht rechtbank rechtzaak 0 0 0

De voorzitter van de West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg heeft beslist om de schorsing van een Ieperse rechter niet te verlengen. Er loopt momenteel een onderzoek naar gesjoemel bij een magistratenexamen.  

Gesjoemel

Begin maart werd bekend dat een lid van de examencommissie bij een magistratenexamen, een toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, vragen doorspeelde aan de vrouw van een vrouwelijke rechter uit Ieper. Het lid van de commissie en de vrouwelijke rechter werden geschorst. Ook de man van de vrouwelijke rechter, die werkt als afdelingsprocureur in Brugge, werd op non-actief gezet. De Ieperse afdelingsprocureur werd ook op non-actief gezet, zijn dochter nam ook deel aan het bewuste examen.

2017-10-17 00:00:00 - Vier jaar met uitstel voor aanranding dochtertje van vriendin
Nieuws

Twee West-Vlaamse afdelingsprocureurs geschorst na fraude bij magistratenexamen

N.S., zoon van de Brugse afdelingsprocureur Y.S. en van E.W., rechter in de Ieperse afdeling van de West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg, zou informatie over het examen strafrecht gekregen hebben van C.B., lid van de Hoge Raad voor de Justitie en van het Gentse parket-generaal. Naar aanleiding van de melding van de Hoge Raad voor de Justitie heeft rechtbankvoorzitter Paul Dauw op 8 maart een tuchtonderzoek gestart. In dat kader besliste hij op 15 maart om E.W. te schorsen tot en met 12 juni. Zolang het tuchtonderzoek loopt, kon de schorsing met een termijn van maximaal drie maanden worden verlengd.

Schorsing niet verlengd

Vrijdag besliste de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen echter om de schorsing niet te verlengen. De Nederlandstalige tuchtrechtbank had ook in die zin geadviseerd. "In het belang van het lopend tuchtonderzoek en om een serene behandeling van de zaak te verzekeren zal geen verdere informatie worden verstrekt", klinkt het in een persbericht van de rechtbank van eerste aanleg.

Belga
Thibaut Desmarets