Risi­co­ge­bie­den op water­over­last onbe­woon­baar gemaakt

Wateroverlast Westhoek

De Vlaamse regering heeft vrijdag de aanduiding van 139 watergevoelige openruimtegebieden (WORG) principieel goedgekeurd. Daardoor wordt ruim 710 ha open ruimte met overstromingsrisico gevrijwaard van bebouwing. Daarbij hoort ook de bovenloop van de IJzer en Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. 

"Omwonenden worden hiermee beschermd tegen natte voeten. De aanduiding voorziet ook in een vergoeding voor de huidige eigenaars", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir.

2021-11-28 00:00:00 - Wateroverlast in de Westhoek

Vlaanderen startte vorig jaar met de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (WORG). Dat is een instrument om signaalgebieden, gebieden met een harde bestemming die een hoog overstromingsrisico hebben, permanent te vrijwaren van bebouwing. Bij ontwikkeling van die gebouwen zou het risico op wateroverlast namelijk verder vergroten. 

De aanduiding van de 139 gebieden betekent dat in die gebieden in de toekomst enkel nog openruimtefuncties toegestaan zijn zoals landbouw, natuur en bos. De gebieden liggen verspreid over heel Vlaanderen.

Sponslandschappen

Bij ons hebben de Provincie West-Vlaanderen, de stad Kortrijk en de Intercommunale Leiedal een ambitieplan opgesteld, waarin verschillende partijen samenwerken om 'sponslandschappen' te creëren. Die houden het water beter vast waar dat kan, om wateroverlast in winterperiodes en bij hevige buien elders te vermijden.

“Met dit project versnellen we de maatregelen die nodig zijn om crisissen zoals aan de IJzer in de Westhoek te voorkomen," zegt Demir. "In de gebieden wordt ook onderzocht hoe water voor de landbouw vastgehouden kan worden. Daarmee speel ik actief in op de vraag van de sector om de toegang tot water te verbeteren.”

Vergoeding aanvragen

Wateroverlast westhoek overstroming

De ontwerp-beslissingen zullen nu worden overgemaakt aan de Raad van State voor advies. Na definitieve goedkeuring worden alle eigenaars persoonlijk op de hoogte gebracht. Door deze beslissing vermindert hun eigendom in waarde, maar de betrokkenen komen in aanmerking voor een planschadevergoeding. Eigenaars krijgen twee jaar de tijd om die vergoeding aan te vragen

De redactie