Nieuws

PZ Grens­leie recu­pe­reert 300.000 euro aan domiciliëringsfraude

De politiezone Grensleie voert sinds enkele jaren een strijd tegen domiciliefraude en werkt hiervoor samen met Sociale huisvestingsmaatschappijen !mpuls in Menen en De Vlashaard in Wevelgem.

Domiciliefraude gaat onder meer over het niet zelf bewonen van de sociale huurwoning of het laten inwonen van een persoon zonder daarvan melding te maken. De inwoners genieten op die manier van verhoogde uitkeringen en lagere huurprijzen. Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen is dat bijzonder vervelend. Leegstaande woningen kunnen niet verhuurd worden en mensen die op de wachtlijst staan, blijven in de kou staan.

300.000 euro

Dankzij het samenwerkingsakkoord heeft de politie dit jaar al 30 dossiers succesvol afgerond en 300.000 euro gerecupeerd.  Vaak zijn niet alleen de huisvestingsmaatschappijen slachtoffer, maar ook het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Nathalie Dewulf