Nieuws

Pro­vin­cie ver­hoogt bij­dra­ge MUG-heli, en ver­wacht van het fede­ra­le niveau ook een inspanning

2021-10-28 00:00:00 - Provincie verhoogt bijdrage MUG-heli, en verwacht van het federale niveau ook een inspanning

De MUG-heli redt levens, al 35 jaar, dat beseft iedereen. Maar de financiering blijft moeilijk. De provincie verhoogt nu haar bijdrage tot 150.000 euro per jaar. Maar dat volstaat niet. De provincie dringt opnieuw aan op een structurele financiering op federaal niveau.

MUG-heli kost nu 700.000 euro per jaar

Dat is nog maar een fractie van de totale jaarlijkse kost. Per jaar kost de MUG-heli bijna 700.000 euro. De provincie subsidieerde jaarlijks 110.000 euro. Steden en gemeenten dragen ook een flink steentje bij. 330.000 euro komt uit West-Vlaanderen en 65.000 euro komt uit Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast is er ook private financiering via bedrijven en giften. De MUG-heli doet jaarlijks 700 interventies en redt zo gemiddeld 40 mensenlevens.

Nieuwe MUG-heli kost meer

Maar de MUG-heli is 35 jaar oud en moet vervangen worden. Dat is voorzien in 2022. De vervanging kost ook meer: 120.000 tot 150.000 euro per jaar. Wat het jaarlijks budget op dik 800.000 euro brengt.

Provincie verhoogt en vraagt bijdrage van federale regering

De provincie verhoogt nu haar jaarlijks aandeel van 110.000 euro tot 150.000 euro. Maar dat volstaat niet. Een vraag aan de federale regering tot structurele financiering botste in 2018 op een 'njet' van Maggie De Block. Nu ligt de zaak bij haar opvolger: Frank Vandenbroucke. Gedeputeerde Lahaye-Battheu doet een oproep: "Wij blijven ervan overtuigd dat er inspanningen moeten gebeuren op het federale niveau. We blijven aandringen bij de bevoegde Minister om op structurele basis een financiering te voorzien van de West-Vlaamse MUG-heli."

Meer hierover vanavond in ons provinciaal magazine "Boeverbos"

Bart Coopman