Nieuws

Pro­to­col klaar met vei­lig­heids­richt­lij­nen voor open asielcentra

2015-10-27 00:00:00 - Protocol klaar met veiligheidsrichtlijnen voor open asielcentra

De federale overheid heeft een protocol opgesteld dat beschrijft waar gemeente en politie zich moeten aan houden bij open asielcentra.

Altijd een identificatiebadge als asielzoeker bijhebben, een logboek voor bezoekers aan de open asielcentra, en politionele screening van de nieuwkomers in de opvangcentra. Dat staat in het protocol dat de federale overheid vandaag heeft afgesloten met de gemeentebesturen en lokale politiediensten.

Aan de Westkust halen ze opgelucht adem. Het zijn twee tevreden mannen, burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde, en zijn politiekorpschef Nico Paelinck. Vorige week werden ze nog aangewreven dat ze een politiestaat willen installeren, dat ze asielzoekers stigmatiseren en criminaliseren. Maar het protocol voor nieuwe asielzoekers, dat vanmorgen is voorgelegd door de federale overheid, is volgens hen net waar zij vorige week om vroegen.

De redactie