Nieuws

Nieu­we oes­ter­rif­fen in de Noord­zee, maar niet voor consumptie

02 BELREEFS Implant Jan De Nul Group

Ons land start met de aanleg van oesterriffen in de Noordzee. Zo wil België de biodiversiteit in de Noordzee herstellen. Maar: de nieuwe oesters dienen niet voor consumptie.

Voor 1850 waren platte oesterriffen alomtegenwoordig in de Noordzee. Sindsdien zijn ze, door menselijke invloeden, zoals overbevissing, en een hardnekkige oesterparasiet, nagenoeg volledig verdwenen.

In Frankrijk, Nederland en België bleven zo amper nog natuurlijke oesterbanken over.

Voedsel en schuilplaatsen

Nochtans zijn oesters belangrijk voor onze biodiversiteit. Ze zijn de 'ingenieurs' van het mariene ecosysteem.

"Ze creëren hotspots van biodiversiteit, ze voorzien voedsel en schuilplaatsen aan andere soorten. Bovendien spelen ze een rol in de koolstof- en stikstofcyclus en filteren ze zeewater", zegt Senne Aertbeliën van de dienst Marien Milieu.

Niet voor consumptie

BELREEFS zal oesterbanken aanleggen in hun natuurlijke habitat: grindbedden diep in de zee. De onderzoekers brengen eerst de zeebodem in groot detail in kaart. De oesters zullen meerdere jaren intensief gemonitord worden.

Voor die complexe operatie werkt de overheid samen met het Brussels Instituut voor Natuurwetenschappen en enkele bedrijven: baggeraar Jan De Nul , Shells & Valves - een expert in aquacultuur - en Mantis Consulting, een adviesbureau in duurzaam ondernemen.

Wie hoopt de natuurlijke Noordzee-oesters binnenkort ook te kunnen proeven, is er aan voor de moeite. De oesters zijn niet bestemd voor consumptie.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga