Nieuws

Minis­ter Homans keurt opstart zorg­ver­e­ni­ging Brug­ge goed

2017-08-25 00:00:00 - Minister Homans keurt opstart zorgvereniging Brugge goed

Minister Homans heeft groen licht gegeven voor de opstart van een zorgvereniging in Brugge.

Daarin worden alle zorgdiensten van het OCMW Brugge ondergebracht. Het gaat om zeven woonzorgcentra inclusief kortverblijf en nachtopvang, twee dagverzorgingscentra en 142 serviceflats. Verder overkoepelt de zorgvereniging de thuiszorgdiensten, de dienstencentra voor senioren en de organisatie van de maaltijdbedeling aan huis. Ook de verhuur van 450 seniorenwoningen van het OCMW kan, samen met een aantal ondersteunende diensten, deel uitmaken van de zorgvereniging.

“Door onze diensten onder te brengen in een aparte organisatie willen we ook in de toekomst kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor alle Bruggelingen veilig stellen”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Dirk De fauw. “Door de vergrijzing hebben steeds meer senioren nood aan zorgondersteuning".

De OCMW-voorzitter benadrukt nog dat er voor de personeelsleden van diensten die overgedragen worden naar de zorgvereniging, niets verandert.

De redactie