Nieuws

Nade­lig en onze­ker­heid’: Kuur­ne ziet aan­pas­sing tra­cé Kanaal Bos­suit-Kort­rijk niet zitten

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De gemeente Kuurne heeft officieel bezwaar ingediend tegen de plannen voor de opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De Vlaamse overheid besliste dat er voor een betere binnenvaart een nieuw stuk kanaal wordt aangelegd langs de R8 tussen het huidige kanaal en de Leie.

“Er zijn teveel nadelige effecten voor onze gemeente. Bovendien zorgt het ringtracé voor teveel onzekerheid bij de inwoners en andere projecten”, zegt de gemeente.

“Het bezwaar heeft voornamelijk betrekking op de onzekerheid rond de impact van de werfzone, de vooropgestelde natuur- en milieudoelstellingen, het gebrek aan milderende maatregelen voor de Kuurnse inwoner, de onduidelijkheid over de wachtplaats voor schepen en de impact op de mobiliteit.”

Kanaal Bossuit Kortrijk
Nieuws

Vlaamse regering duidt nieuw tracé Kanaal Bossuit-Kortrijk aan, langs R8

Kanaal Bossuit Kortrijk Ringtracé

Burgemeester Francis Benoit: “Er zijn andere prioriteiten”

“De gemeente Kuurne dient bezwaar in. Naast de gegronde redenen vragen we het gezond verstand. Er zijn andere prioriteiten die algemeen belang veel meer dienen", zegt burgemeester Francis Benoit.

"Momenteel loopt de studie doortrekking R8 - overgangen Kortrijksestraat-Brugsesteenweg-Heirweg. Deze neemt 2 jaar nog in beslag. Erna volgen dan de aanvragen vergunning, MER… Het momentum is dat de werken kunnen starten in 2027-2028. Maar op voorwaarde dat het budget is voorzien binnen de Vlaamse regering. Kostprijs zal rond de 40 miljoen euro bedragen. Dit bedrag moet voorzien worden in de begroting en meegenomen worden bij de regeringsvorming.

Voor Vlaanderen is dit een haalbare kaart, veel meer dan het kanaal. De onafgewerkte R8 ligt er al meer dan 50 jaar zo bij. Iedereen met gezond verstand vraagt deze doortrekking maar vraagt zich af waarom alles zo lang moet aanslepen. Het is nu of nooit. Dit dient veel meer het algemeen belang dan het kanaal Bossuit-Kortrijk.”

Schepen van milieu en mobiliteit Annelies Vandenbussche: “Plan BK oftewel “het Kanaal” heeft een grote mobiliteitsimpact op Kuurne, vooral onze burgers zullen de dupe zijn. We stellen ons ook vragen of dit miljardenproject per definitie het beoogde effect zal hebben. En dan hebben we het nog niet over de impact die dit heeft op onze natuur. Als Kuurne verliezen we enkel.”

Andy Debo