Nieuws
 | update 

Vlaam­se rege­ring duidt nieuw tra­cé Kanaal Bos­suit-Kort­rijk aan, langs R8

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Vlaamse regering heeft een voorkeurstraject aangeduid om het complexe project rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk te ontwarren. Vlaanderen beslist dat de voorkeur gaat naar een nieuw aan te leggen stuk kanaal dat het tracé van de R8 volgt, tussen het huidige kanaal en de Leie. Ondernemers en een groot deel van de lokale politici zijn tevreden. Natuurpunt niet.

Ring Trace

Wat is het ringtracé precies?

Het kaartje hierboven toont het. Het ringtracé houdt in dat vanaf de Stasegembrug, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal wordt aangelegd dat aansluit op de Leie. Ook bevat het ringtracé de herinrichting van de R8 vanaf de Stasegembrug tot en met de kruising met de Leie.

In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het ringtracé verder uitgewerkt en wordt o.a. de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald.Meer info komt dan op https://planbk.be/

Betere binnenvaart

Het kaartje hierboven toont dat er drie opties waren. Na uitgebreid onderzoek en na overleg met o.a. alle betrokken steden en gemeenten kwam het ringtracé (optie C) als voorkeurstracé uit de bus. Met het ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook in de herinrichting van deel van de R8.

“De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk kadert in de Vlaamse ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer te verhogen. PLAN B-K aanziet het kanaal ruimer dan louter een transportas. De opwaardering zal tegelijk een boost geven aan de regio, onder meer op het vlak van natuur, recreatie en ontsluiting van bedrijventerreinen”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

Laebens Zwevegem Kanaal

Ondernemers tevreden met de aanduiding

Dieter Laebens van logistiek bedrijf Laebens in Zwevegem is blij met het ontwerp voorkeursbesluit rond het kanaal Bossuit-Kortrijk, het ringtracé dus. Hij is vooral tevreden dat er opnieuw schot in de zaak zit. Welk tracé het werd, deed er voor Laebens niet toe.

Straks zijn er opnieuw werken gepland op de Schelde waardoor er weken per schip geen vracht vervoerd kan worden. Ontsluiting via de Leie zou zo voor Laebens het perfecte alternatief zijn.

Hij hoopt dat het tracé er tegen 2030 echt is. Vandaag zijn al twee schepen met telkens 110 rollen staal gelost. Dat zijn 220 vrachtwagens minder op de weg, want één rol van 20 ton is het maximum wat een vrachtwagen mag vervoeren.

Kanaal Bossuit-Kortrijk simulatiebeeld

Simulatiebeeld

Kanaal Bossuit Kortrijk Ringtracé

Wat in Kortrijk met de werken? "Nieuw stadsdeel en tweede grote Leiewerken"

Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne verheugt zich dat de Vlaamse regering een voorkeur aanduidt. "Dit worden de tweede grote Leiewerken," zegt hij.

“Bij mijn terugkomst naar Kortrijk ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan om het dossier terug op de rails te krijgen want het zat vast, compleet vast. De bouw van een nieuw stuk kanaal worden onze tweede grote Leiewerken."

"Het project geeft de nieuwe economie een boost omdat we dankzij het water tienduizenden vrachtwagens van de weg kunnen halen, het zorgt voor een vlottere en veiliger mobiliteit door de afwerking van de R8 (sinds 1977 onafgewerkt gebleven ter hoogte van Den Hert) en het kiest voor stadsvernieuwing voor het oostelijk deel van onze stad.

Immers, het smalle kanaaldeel in Kortrijk van 1,5km lang zal ingericht worden als een zwem- en recreatiezone, een watertuin en een plek voor watersport. De kades richten we in als een groene fiets- en wandelboulevard. Ook langsheen het nieuw te realiseren stuk kanaal ontstaan kansen voor groen, beleving en fietspaden”, aldus Vincent Van Quickenborne, burgemeester stad Kortrijk en federaal parlementslid.

Het hele project zal zo'n 1 miljard euro kosten. 

Natuurgebied Kanaal Bossuit-Kortrijk

"Waardevolle open ruimte gaat verloren"

Terwijl heel wat lokale politici tevreden zijn met de keuze van de Vlaamse regering, is Natuurpunt, net als Groen, niet te spreken over het voorkeursbesluit. "Voor het kanaal alleen al zou ongeveer de helft van natuurgebied De Oude Leiearm (7ha groot) op de grens van Kortrijk en Kuurne moeten verdwijnen. Daarnaast wordt er ook open ruimte ingenomen voor de herinrichting van de R8. Dit is niet naar onze zin," zegt Jan Vanaverbeke van Natuurpunt De Vlasbek.

Kanaal Bossuit Kortrijk Ringtrace
Nieuws

Natuurorganisaties en Groen niet zo lyrisch over nieuwe plannen Kanaal Bossuit-Kortrijk

Whats App Image 2024 01 26 at 13 47 21

Jan Vanaverbeke van Natuurpunt De Vlasbek

Bart Coopman