Nieuws

Natuur­or­ga­ni­sa­ties en Groen niet zo lyrisch over nieu­we plan­nen Kanaal Bossuit-Kortrijk

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Niet iedereen is zo opgetogen over het nieuwe kanaaltracé. Natuurverenigingen wijzen erop dat enkele hectares aan natuurgebied verloren gaan. Nu het ontwerp voorkeursbesluit er is, start straks het openbaar onderzoek waarbij ze bezwaren zullen indienen. Tegelijkertijd roepen ze op tot natuurcompensatie in de streek. Groen roept ook de buurtbewoners op om hun stem te laten horen.

"Bij Natuurpunt zijn wij natuurlijk ontgoocheld met deze beslissing, zeker omdat langs deze kant van het kanaal dichtbij de Leie heel veel waardevolle natuur zal verloren gaan. Waar mogelijk gaan we bezwaar indienen," zegt Jan Vanaverbeke van Natuurpunt De Vlasbek.

Natuurpunt: Gevolgen zijn onduidelijk

Het gaat om de helft van het natuurgebied De Oude Leiearm dat 7ha groot is. Ook het natuurgebied van de Venning zou inkrimpen net als een stukje van het kanaalbos in Stasegem. "Er wordt ook gesproken over de herinrichting van de R8, we zijn natuurlijk niet tegen een verkeersveiliger R8, maar het is onduidelijk wat de gevolgen daarvan zullen zijn," zegt Vanaverbeke nog. Al maakt Natuurpunt zich geen illusies.

"Wij vrezen dat dit een genomen beslissing is. Wij gaan voor zoveel compensaties en heel belangrijk, we gaan voor compensaties. Deze kant van Kortrijk is heel arm aan natuur en het spreekt voor zich dat die compensaties dan ook hier gezocht moeten worden en niet kilometers verder."

Ook Groen is niet tevreden en roept buurtbewoners en natuurliefhebbers op zich te laten horen

" Opnieuw dreigt er een heel pak open ruimte en 2 natuurgebieden te verdwijnen (Vlasbek en Venning)," zegt Matti Vandemaele. "De open ruimte op de Venning die dreigt te verdwijnen was eigenlijk voorzien om natuur te worden (als compensatie voor LAR Zuid). Die compensatie zal nu dus op haar beurt dus opnieuw gecompenseerd moeten worden. Wie kan nog volgen? Één ding is zeker natuur en milieu zijn niet belangrijk voor deze Vlaamse Regering."

Kanaal Bossuit Kortrijk
Nieuws

Vlaamse regering duidt nieuw tracé Kanaal Bossuit-Kortrijk aan, langs R8

"Gelukkig komt er nu een uitgebreid onderzoek. Wij roepen alvast alle Buurtbewoners en natuurliefhebbers op om hun stem te laten horen. In 2021 was er nog een protestactie met 250 mensen en heel wat natuurverenigingen. "

Matti Vandemaele, Groen

"Met Groen hebben we steeds gevraagd om ook het nulscenario op te nemen in de onderzoeken, omdat het voor ons zeker niet aangetoond is dat dit uberhaupt een positieve economische kosten-baten heeft. Terwijl de schade voor de natuur wél zeker is," zegt Vandemaele nog.

"Ondertussen is veel tijd verloren gegaan. Al in 2016 kwam dit onzalige voorstel op tafel. De spades zouden in de grond gaan in 2023 (vorig jaar dus). Nu is er een beslissing en is het aan de volgende Vlaamse Regering om er ook centen voor te voorzien (of om tot andere inzichten te komen). Het is lang niet zeker of er wel centen gevonden zullen worden…"

Bart Coopman
Kate Baert