Nieuws
 | update 

Kort­rijk inves­teert € 35.000 in Sint-Elooiskerk en Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze Lieve Vrouwekerk

De Sint-Elooiskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk ontvangen binnenkort zo’n 35.000 euro om renovatiewerken uit te voeren. Kortrijk wil daarmee blijven investeren in het onderhoud en nodige restauraties van de kerkgebouwen.

Voor de Kerkfabriek Sint-Elooi omvatten de werkzaamheden dringende dakreparaties en de renovatie van dakgoten. Daarnaast ontvangt de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw een toelage voor de zorgvuldige restauratie van het glas in lood in de westgevel. Deze legislatuur werd er ruim 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in de Kortrijkse kerkfabrieken. 

“We zetten grote stappen voorwaarts met onze Kortrijkse kerken. We hebben een gezond evenwicht in kerken die een neven- of herbestemming kregen alsook kerken die nog steeds louter voor liturgische functie worden ingezet. De investeringen die we nu uitvoeren zijn cruciaal voor de Sint-Elooiskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk”, vertelt schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier.

Celien Tanghe