Nieuws

Korps­chefs West-Vlaam­se poli­tie­zo­nes trek­ken aan alarmbel

2022-06-14 00:00:00 - Korpschefs West-Vlaamse politiezones trekken aan alarmbel

De korpschefs van de West-Vlaamse politiezones uiten hun bezorgdheid over de aanhoudende personeelstekorten en onvoldoende kandidaat-politiemensen wat tot het schrappen van opleidingen aan de West-Vlaamse Politieschool kan leiden. 

"De cijfers spreken voor zich. Op 8 februari 2022 telden de 19 politiekorpsen van de provincie West-Vlaanderen een deficit van maar liefst 19 officieren, 73 hoofdinspecteurs, 239 basiskaders, 8 agenten en 48 administratieve en technische personeelsleden. Dit komt in grootorde overeen met de capaciteit van een groot politiekorps zoals bv. de Politiezone Brugge", klinkt het.

De korpschefs van West-Vlaanderen stellen vast dat niet alleen de selectie van nieuwe rekruten zeer problematisch verloopt, maar ook de hierop volgende ontzettend belangrijke fase, meer bepaald de opleiding van de nieuwe rekruten. De belangrijkste oorzaak hiervan is de onderfinanciering van de politiescholen. Nog meer dan elders is dit het geval voor de West-Vlaamse politieschool. Brussel levert niet alleen onvoldoende opleiders maar blijkt zelfs niet in staat de aspiranten door te sturen, die hun opleiding nog moeten starten.

Capaciteitstekort

"Het noodzakelijke steunaanbod vanuit de federale politie voldoet niet langer om de lokale politie, die eveneens kreunt onder een capaciteitstekort, substantieel te ondersteunen. Die steun is nochtans uitdrukkelijk in de politiewetgeving ingeschreven", melden de korpschefs. 

"Het aankaarten van voormelde pijnpunten belet niet dat de korpschefs tegelijk hun hand uitsteken naar de politiek verantwoordelijken en de federale politie om samen met hen dringend een plan van aanpak te ontwikkelen, in de geest van optimale samenwerking zoals het in een kwaliteitsvolle geïntegreerde politie betaamt", besluiten ze. 

Bekijk ook

De redactie