Nieuws

Ize­gem boekt winst tegen criminaliteit

Tijdens de gemeenteraadszitting van gisteren heeft burgemeester Bert Maertens (N-VA) van Izegem de recentste criminaliteitscijfers toegelicht.

Daarbij beschreef hij de evolutie van de cijfers sinds 2015, telkens voor de eerste negen maanden van het jaar.   Het aantal meldingen en interventies mag dan wel gestegen zijn, dat deden het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen niet. Het aantal inbraken in woningen in Izegem daalde van 76 in 2015 over 53 in 2016 naar 28 dit jaar.  Ook het aantal fietsdiefstallen in de stad daalde de afgelopen twee jaar gestaag, met 36 procent.   Daar hebben vooral preventie en de camerabewaking van de fietsenstallingen aan het station vruchten opgeleverd.

Het aantal druggelateerde feiten is sinds 2015 wel opvallend gestegen. Van 59 feiten in 2015 tot 172 dit jaar. “Dat is helemaal geen toeval”, legt de burgemeester uit. “Het Flex-team van onze Izegemse politiepost maakt werk van het blootleggen van drughandel in onze stad. Die specifieke inzet boekt succes".

Verontrustend is de stijging van het aantal zedendelicten en het intrafamiliaal geweld. Maar wellicht heeft dat te maken met een gegroeide bereidheid en durf om aangifte te doen van dergelijke feiten. In de uitgaansbuurt hangen ook camera’s waardoor de criminaliteitscijfers daar globaal licht gedaald zijn.  Vooral misdrijven tegen personen zoals slagen en verwondingen kenden een sterke daling.

De redactie