Nieuws

Ina­gro kweekt prei in water

2015-09-08 00:00:00 - Inagro kweekt prei in water

Op de pilootinstallatie van Inagro in Beitem (Rumbeke) groeit momenteel hydro-prei.

De prei groeit dus niet in aarde maar in water. De eerste resultaten geven aan dat er hoge rendementen mogelijk zijn. Zoals bekend in de hydroteelt kunnen voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen zeer gericht en veel beperkter gegeven worden. Ook heeft het gewas minder last van schimmels en bacteriën.

Prei is ontzettend belangrijk voor Vlaanderen en vooral voor West-Vlaanderen. In Vlaanderen wordt 4.570 ha prei geplant. Tachtig procent van de Vlaamse productie komt uit West-Vlaanderen en op de REO Veiling in Roeselare is de groente goed voor bijna een kwart van de omzetcijfers. Prei wordt ook steeds meer op de buitenlandse markt geplaatst, maar stuit daar soms op beperkingen. Sommige afzetmarkten, zoals Canada en Japan, vragen perfect grondloze prei. De minste korrel kan leiden tot afkeuring van de levering. Dat is één van de redenen waarom het provinciale kenniscentrum een onderzoek opstartte met een teelt op hydrocultuur.

Ben Storme