Nieuws

Ina­gro inves­teert fors in onder­zoek champignonteelt

2014-09-08 00:00:00 - Inagro investeert fors in onderzoek champignonteelt

Met een grondige modernisering van de onderzoeksfaciliteiten investeert Inagro in Rumbeke in de teelt van champignons.

Dit is een belangrijk positief signaal in een sector die sterke concurrentie ondervindt uit andere Europese regio’s.

De oudste onderzoeksinfrastructuur uit de jaren ’70, beantwoordt niet meer aan de hedendaagse eisen naar functionaliteit en duurzaamheid en zal afgebroken worden. De overblijvende infrastructuur wordt uitgebreid en aangepast naar de sterk geëvolueerde praktijkomstandigheden op de bedrijven en de nieuwe technologieën op vlak van onderzoek. Enkel zo kan het praktijkonderzoek relevant zijn.

In overleg met de sector

In nauw overleg met de telers werden in voorbereiding van dit investeringsproject de noden aan onderzoeksinfrastructuur in kaart gebracht. Uit dit overleg kwamen drie grote thema’s naar boven. Enerzijds zal de strijd tegen ziekten en plagen opgevoerd moeten worden, bij voorkeur op een biologische manier. Anderzijds is er meer kennis nodig om de kwaliteit van de basisgrondstof, de compost, te verbeteren. En tenslotte is het door de steeds sneller wordende evoluties in de volledige land- en tuinbouwsector uiteraard heel belangrijk om de onderzoeksinfrastructuur heel flexibel en multifunctioneel te kunnen inzetten.

Een aanzienlijke investering

De totale investering bedraagt meer dan 1,7 miljoen euro. De provincie West-Vlaanderen is de belangrijkste financier. Van de Vlaamse Overheid, via het Vlaams Landbouw InvesteringsFonds (VLIF) kan het investeringsproject rekenen op 500.000 euro steun. 

Ben Storme