Nieuws

Ille­gaal’ woon­zorg­cen­trum Ser­ving You moet defi­ni­tief dicht

serving you bredene

Het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene moet definitief dicht. Dat heeft Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (CD&V) beslist. Voor de bewoners die er momenteel nog verblijven, zoeken ze samen met de gemeente een gepaste oplossing.

Vorig jaar vond bij Serving You in Bredene een onaangekondigd inspectiebezoek plaats. Zorginspectie stelde vast dat er 46 personen in de verschillende uitbatingsplaatsen van Serving You woonden, waarvan 22 bewoners ouder waren dan 65 jaar en 23 bewoners een psychiatrische problematiek vertoonden.

Het inspectieverslag stelde ernstige en terugkerende inbreuken vast, alsook een toegenomen zorgbehoefte van de bewoners. Zo is onder andere de verpleegkundige permanentie niet sluitend, zijn er te weinig structurele activiteiten en onvolledige zorgdossiers.

serving you bredene
Nieuws

Bredene is 'illegaal woonzorgcentrum' liever kwijt dan rijk na tal van klachten

"Het gaat om kwetsbare personen die de nodige zorg moeten kunnen krijgen. Maar het inspectieverslag is duidelijk: Serving You kan die zorg niet garanderen."

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn (CD&V)

Hoewel Serving You niet beschikt over enige erkenning om de voorzieningen uit te baten, werden er toch taken en opdrachten uitgevoerd van een woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis. Daarom startte het Departement Zorg de procedure op tot sluiting.

"Ook daarna ontvingen we nog verschillende klachten. Als we dat alles in overschouw nemen, kan ik niet anders dan overgaan tot sluiting", zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Overgangsperiode

De voorziening diende bezwaar in bij de adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die beschouwde het bezwaar gedeeltelijk gegrond. Minister Crevits oordeelt op basis van het dossier en bijkomende klachten dat het woonzorgcentrum de kwaliteit van zorg onvoldoende kan garanderen.

Momenteel loopt nu een overgangsperiode tot de definitieve sluiting die voorzien is op 31 augustus. Voor de bewoners zullen ze een geschikte oplossing vinden. "We zullen daarvoor nauw samenwerken met het lokaal bestuur van Bredene", klinkt het.

Burgemeester Steve Vandenberghe reageert opgelucht: “Het heeft lang genoeg geduurd. Wij zijn al heel lang vragende partij om op te treden. We gaan met onze sociale diensten meewerken om ervoor te zorgen dat die mensen wel de juiste zorg krijgen.”

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere