Nieuws

Huis­ves­tings­maat­schap­pij erkent pro­bleem, maar nuanceert

2015-02-06 00:00:00 - Huisvestingsmaatschappij erkent probleem, maar nuanceert

In Vlaanderen moet je gemiddeld 3 jaar wachten op een sociale huurwoning, in Knokke-Heist bedraagt de wachttijd meer dan zeven jaar.

De sociale huisvestingsmaatschappij ’t Heist Best erkent het probleem, maar relativeert de cijfers ook.  Een vijfde van de ruim 600 mensen op de huidige wachtlijst is niet van Knokke-Heist. Die blijven soms tot 25 jaar op de wachtlijst staan, zonder resultaat en jagen zo de gemiddelde wachttijd de hoogte in. Andere verklaring is de beschikbaarheid van gronden. Grond is in Knokke-Heist schaars en duur.

Decreet

Knokke-Heist telt momenteel 426 sociale huurwoningen. Er liggen plannen op tafel voor de bouw van 286 sociale huurwoningen. Maar door een aanpassing van het gronden- en pandendecreet komt een groot deel daarvan in het gedrang. Dat decreet verplichte private ontwikkelaars om een deel van hun projecten af te staan aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Maar dat luik is door het Grondwettelijk Hof in 2013 vernietigd.

Ben Storme