Nieuws

Heu­vel­land­se pas­toor ontslagen

2018-01-30 00:00:00 - Heuvellandse pastoor ontslagen

De Heuvellandse pastoor Igor De Bliquy is eervol ontslagen.

De pastoor schrijft het zo aan zijn parochianen: “In afspraak met bisschop Lode Aerts zal ik vanaf 1 september 2018 geen pastoor meer zijn in de federatie Heuvelland en ook geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de Jongerenwerking Heuvelland. Het bisdom zal tegen dan een nieuwe verantwoordelijke benoemen.

Van begin september tot begin juli 2019 zal ik meeleven bij de Minderbroeders Kapucijnen om te kunnen onderscheiden of ik als kloosterling mijn levensroeping kan gestalte geven. Tijdens die periode draag ik in Heuvelland geen verantwoordelijkheden meer. Begin juli 2019 zal ik ofwel bij de Kapucijnen blijven voor het noviciaat ofwel een andere benoeming krijgen in het bisdom Brugge. In dit laatste geval keer ik niet naar Heuvelland terug.”

Zware kritiek

De Bliquy kwam een aantal keer in de spotlights te staan, onder meer toen hij met een ludiek filmpje op Youtube misdienaars probeerde te ronselen. Ook uitte hij in april 2015 zware kritiek op de Kerk. Hij hekelde de lakse en ontransparante houding van de kerk inzake seksueel misbruik. Hij overwoog toen zelfs om uit te treden.

Ben Storme