Nieuws

Gaver­beek in De Gavers bin­nen­kort 130 meter langer

2023-04-19 00:00:00 - Gaverbeek in De Gavers binnenkort 130 meter langer

Deze week start de uitbraak van de betonnen bedding van de Gaverbeek die door het provinciedomein De Gavers stroomt.

Door de ontharding infiltreert water beter in de bodem. De waterloop krijgt een meanderende bedding van 130 meter, waardoor ze meer water kan bergen en piekafvoeren stroomafwaarts dalen. Het project valt onder de Blue Deal en is mogelijk door nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Provincie West-Vlaanderen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Water is een van onze kostbaarste grondstoffen en staat onder druk door klimaatverandering. Zeker hier in De Gavers, waar water onmisbaar is voor natuur en recreatie, is dat bewustzijn groot. Met de Blue Deal herstellen we waterlopen zoals de Gaverbeek zodat ze haar natuurlijke functie als waterbuffer weer kan opnemen.”

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen: “Door de Gaverbeek van zijn betonnen keurslijf te ontdoen wordt de natuurlijke dynamiek van deze beek hersteld. Hierdoor wordt een klimaatrobuuste stroom gecreëerd die het teveel aan water buffert, maar ook uitdroging beperkt. Deze herinrichting draagt bij tot het verhogen van de natuurwaarde in De Gavers.”

5.000 m² beton verwijderen

In de fase die nu start, wordt rond de Gaverbeek beton van 10 cm dik en 5.000 m² groot uitgebroken. In een volgende fase wordt de meanderende bedding uitgegraven via het gebied van het vroegere speelpleintje langs het arboretum.

Ben Storme