Nieuws

Fusie­zie­ken­huis AZ Oos­ten­de prak­tisch: dit ver­an­dert er straks

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Na twee jaar intensief voorbereiden zullen de ziekenhuizen AZ Damiaan en AV Henri Serruys in Oostende vanaf 1 november heel nauw samenwerken. De definitieve fusie tot staat gepland op 1 januari 2026.

Het traject loopt om de erkenning van AV Henri Serruys opnieuw te activeren. Beide ziekenhuizen zullen dus een eigen erkenning hebben maar werken onder 1 bestuur en 1 directie. Vanaf 1 november doen de ziekenhuizen dit ook onder een nieuwe naam AZ Oostende – Damiaan en AZ Oostende – Serruys.

Twee ziekenhuislocaties

De medische diensten van beide ziekenhuizen zullen door de nauwe samenwerking geleidelijk aan herverdeeld worden over de twee ziekenhuislocaties. In AZ Oostende – Damiaan (Gouwelozestraat 100/Konterdamkaai) zal de nadruk worden gelegd op acute zorg. In AZ Oostende – Serruys (Kaïrostraat 84) zal je op termijn meer terecht kunnen voor ambulante, poliklinische en dagziekenhuisactiviteiten en niet-acute zorg.

Binnenkort al twee volledig samengevoegde diensten

Om efficiënt te kunnen werken met middelen en personeel, zullen twee diensten binnenkort wel al volledig samensmelten: Materniteit en Pediatrie. De artsen en verpleegkundigen van beide ziekenhuizen zullen dan ook alle zorg bieden op één locatie. Vanaf eind oktober vind je beide eengemaakte afdelingen in AZ Oostende – Damiaan. Ook onderwaterbevallingen zullen daar mogelijk zijn. In AZ Oostende – Serruys worden aansluitend de voorbereidingen getroffen om het slaapcentrum, de multidisciplinaire pijnkliniek en de centra voor locomotoriek (electieve orthopedie, locomotorische revalidatie), plastische heelkunde en oogheelkunde hier te vestigen. Ook de geplande opnames en procedures worden in de toekomst gecentraliseerd in AZ Oostende – Serruys.

Nieuwe dienst

Vanaf 30 oktober start een nieuwe verblijvende zorgeenheid Medische Oncologie in AZ Oostende - Damiaan. Wie in behandeling is, kan al vanaf dan terecht op de nieuwe locatie voor dagbehandelingen en opname. Vanaf 1 november worden alle behandelingen gecentraliseerd in AZ Oostende – Damiaan.

Overgangsperiode

Van 27 oktober tot en met 13 november is er een overgangsperiode waarin het zorgaanbod in AZ Oostende -  Serruys (Kaïrostraat) tijdelijk wordt teruggeschroefd. Alle zorg blijft dan verzekerd in AZ Oostende - Damiaan. De Spoedgevallendienst (Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg) met MUG wordt gegarandeerd in AZ Oostende - Damiaan (ingang via Konterdamkaai), in AZ Oostende -  Serruys blijft wel een eerste opvang spoedgevallen voorzien. Voor dringende zorg ga je tijdens deze korte periode wel best meteen naar AZ Oostende – Damiaan.

Verbouwingswerken

Intussen krijgen ook de verbouwingswerken die met de fusie gepaard gaan al aardig vorm. Zo zijn er in AZ Oostende - Damiaan werken bezig om de eengemaakte Materniteit en dienst Neonatale zorg optimaal te kunnen organiseren. De bouw van de Huisartsenwachtpost Middenkust naast de Spoedgevallendienst van AZ Oostende - Damiaan gaat de finale fase in. Na de opening wordt vanaf deze post eerstelijnszorg aangeboden buiten de reguliere openingsuren van de huisartsen.

Naar een eengemaakt ziekenhuis

In de periode die volgt op 1 november 2023 zullen beide ziekenhuizen verder toewerken naar het fusieziekenhuis. De officiële fusie staat gepland op 1 januari 2026. In de periode 2023-2025 worden ter voorbereiding hiervan enkele medische diensten op beide locaties gereorganiseerd. Acute zorg zal stapsgewijs verschuiven naar AZ Oostende – Damiaan en geplande activiteiten verschuiven grotendeels richting AZ Oostende – Serruys. Beide ziekenhuizen blijven wel raadplegingen, hospitalisaties, dagziekenhuisactiviteiten en revalidaties organiseren.

Davy Vercamer

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.