Nieuws

Feda­s­il vindt Ieper­se kazer­ne onge­schikt om vluch­te­lin­gen op te vangen

2015-11-09 00:00:00 - Fedasil vindt Ieperse kazerne ongeschikt om vluchtelingen op te vangen

Fedasil heeft vorige week Ieper bezocht. De dienst was op zoek naar een locatie van zo’n 10.000 vierkante meter, goed voor de opvang van zo’n 500 vluchtelingen.

Algauw bleek dat er in Ieper  geen enkele locatie geschikt is daarvoor, ook de militaire kazerne langs de Rijselseweg en de Kemmelseweg niet. De loodsen worden nog door het leger zelf gebruikt, en de voorgebouwen zijn volgens Fedasil  ongeschikt.

Ieper vangt momenteel 50 vluchtelingen op, vooral alleenstaande mannen. Via de Vereniging  Ons Tehuis wil de stad binnenkort ook nog eens 12 minderjarigen opvangen.

Ben Storme